Kotoyutaka - record by opponent

Personal record of
Kotoyutaka vs. Daishoumi
(not available)

BashoDayResult KimariteAdditional Data
09 Nagoya3LostOshitaoshi 


Personal record of
Kotoyutaka vs. Jumonji
(not available)

BashoDayResult KimariteAdditional Data
09 Nagoya10WonYorikiri 


Personal record of
Kotoyutaka vs. Kaiho
(not available)

BashoDayResult KimariteAdditional Data
09 Nagoya13WonOshidashi 


Personal record of
Kotoyutaka vs. Kirinowaka
(not available)

BashoDayResult KimariteAdditional Data
09 Nagoya7LostHatakikomi 


Personal record of
Kotoyutaka vs. Kitataiki
(not available)

BashoDayResult KimariteAdditional Data
09 Nagoya5WonYorikiri 


Personal record of
Kotoyutaka vs. Kitazakura
(not available)

BashoDayResult KimariteAdditional Data
09 Nagoya1WonYorikiri 


Personal record of
Kotoyutaka vs. Kyokunankai
(not available)

BashoDayResult KimariteAdditional Data
09 Nagoya11LostOshidashi 


Personal record of
Kotoyutaka vs. Sadanofuji
(not available)

BashoDayResult KimariteAdditional Data
09 Nagoya6WonShitatenage 


Personal record of
Kotoyutaka vs. Sagatsukasa
(not available)

BashoDayResult KimariteAdditional Data
09 Nagoya2LostHatakikomi 


Personal record of
Kotoyutaka vs. Sakaizawa
(not available)

BashoDayResult KimariteAdditional Data
09 Nagoya8WonUwatenage 


Personal record of
Kotoyutaka vs. Shirononami
(not available)

BashoDayResult KimariteAdditional Data
09 Nagoya12LostYorikiri 


Personal record of
Kotoyutaka vs. Sokokurai
(not available)

BashoDayResult KimariteAdditional Data
09 Nagoya15LostUwatenage 


Personal record of
Kotoyutaka vs. Tokusegawa
(not available)

BashoDayResult KimariteAdditional Data
09 Nagoya9LostYorikiri 


Personal record of
Kotoyutaka vs. Tokushinho
(not available)

BashoDayResult KimariteAdditional Data
09 Nagoya14WonTsukiotoshi 


Personal record of
Kotoyutaka vs. Wakatenro
(not available)

BashoDayResult KimariteAdditional Data
09 Nagoya4LostTsukiotoshi